Firemný Informačný Systém

Univerzálny informačný systém pre malé a stredné firmy.
Dozvedieť sa viac

Základné predstavenie FISu

Prehliadnite si rôzne súčasti FISu.

CRM

Moderná forma riadenia vzťahov so zákazníkmi.

Obchodný modul

Ponuky, dopyty, objednávky...

Projektovo - výrobný modul

Projekty, zákazky, plánovanie, analýzy, dochádzka, výroba...

Finančný modul

Budgety, faktúry, platby, cash-flow, analýzy...

Sklady

Pozičné a položkové skladové hospodárstvo, príjemky, výdajky, spôsoby balenia, analýzy pohybov...

Unikátna a flexibilná infraštruktúra

Sada nástrojov výrazne urýchľujúca implementáciu.

V čom je FIS jedinečný

FIS zastrešuje všetky procesy okrem účtovníctva - dokáže však komunikovať s mnohými účtovnými programami.

Vyvinutý z praxe

FIS je používaný v ozajstných firmách už viac ako 6 rokov. Nebol vyvinutý na základe eurofondov, ale podľa reálnych potrieb uživateľov.

Adaptabilnosť

FIS sa prispôsobí Vašim procesom a potrebám - nie naopak. Takmer každá časť FISu sa dá modifikovať.

Flexibilná Implementácia

Nemusíte implementovať celý systém – stačí implementovať tie procesy, ktoré sú pre Vás najdôležitejšie.

Väčšina Vašich požiadaviek nevyžaduje programovanie

Programovanie v rámci FISu je oveľa rýchlejšie a lacnejšie. Požiadavky vieme splniť behom pár pracovných dní.

FIS Notifier

FIS Vás pomocou FISnotifieru dokáže informovať o všetkom, čo uznáte za vhodné/potrebné.

Naši partneri

Naši obchodní partneri

Logo inisoft

INISOFT

Spoločnosť INISOFT s.r.o. sa zaoberá vývojom a následnou implementáciou špecializovaného softvéru. Naše programy sú v ENVIRO rezorte najrozšírenejšie v Českej republike, kde prenikajú do celého systému odpadového hospodárstva.

Kontaktujte nás

Radi si s Vami dohodneme osobné stretnutie.

Výkonný Riaditeľ
Ing. Anton Zsigmondy
0911 911 236
tono_zsigmondy@visplus.sk
visplus@visplus.sk
IČO : 43883303
DIČ : 2022506321
Dunajská 12, Košice
Projektový Manažér
Ing. Dávid Zalka
0915 846 343
david_zalka@visplus.sk
Helpdesk
0918 724 159
helpdesk@visplus.sk